Algemene voorwaarden

 1. Foto’s en video’s gemaakt door Davina Vanreusel Photography kunnen ten allen tijden verschijnen op de website, sociale media en promotiematerialen. Laat ons weten indien je dit niet wilt, wij houden daar dan rekening mee.  
 2. Een boeking is definitief, indien deze last minute zonder geldige reden (ziekte, slecht weer bij buitenlocatie uitgezonderd) wordt geannuleerd zal een schadevergoeding gefactureerd worden dat uit 50% van het voorziene bedrag bestaat, voor uren in verlies.  
 3. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant verkreeg bij het boeken van de fotoshoot blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 4. Reiskosten: vanaf meer dan 10 km vanuit Ieper wordt er 0,40 euro/km aangerekend.
 5. De fotografie van Davina Vanreusel Photography is onderhevig aan auteursrechten, de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, kunnen er gerechtelijke stappen worden ondernomen.  
 6. Davina Vanreusel Photography bewerkt alle foto’s in haar eigen huisstijl, eigen of verdere bewerking is onder geen beding toegestaan.  
 7. Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de op voorhand afgesproken artikelen. De klant krijgt na de boeking een gallerij met uitgekozen foto’s te zien van de fotograaf met bijhorend watermerk. Het is niet de bedoeling dat deze worden gedownload, deze zijn enkel ter illustratie. De bestelling zonder watermerk wordt pas afgeleverd na betaling van de volledige factuur.  
 8. Klachten over de dienstverlening dienen gemeld te worden binnen de 5 werkdagen na de fotoshoot/na het ontvangen van de fotoproducten.  
 9. Voor, tijdens en na de fotosessie is de fotograaf niet aansprakelijk voor:
  1. Schade bij de opdrachtgever;
  2. Indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
  3. Lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
  4. Verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. 
 10. Davina Vanreusel Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen wanneer foto’s worden afgedrukt bij een derde partij.

 11. Facturatie: Bij niet-betaling behoudt Davina Vanreusel Photography zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.  Het belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen.